COMUNICATO STAMPA: NEGATA DAL COMUNE DI TRIESTE LA PARTECIPAZIONE DI ARCIGAY ALLA CERIMONIA  IN RISIERA PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 
 
Il presidente di Arcigay Arcobaleno Trieste Gorizia, Andrea Tamaro, chiede al Comune di Trieste di poter partecipare alla cerimonia in Risiera, la risposta è stata che non è possibile perché c’è l’ingresso su invito, che non siamo nella mailing list e che la Risiera è aperta esclusivamente ad “autorità civili, militari e religiose,” e “le associazioni combattentistiche ed i componenti del Comitato per la Difesa dei Valori della Resistenza”.
Tamaro risponde: <<Evidentemente per il Comune di Trieste e chi prende tali decisioni, le autorità civili, militari e religiose sono più importanti delle e dei rappresentanti di una parte delle vittime dello sterminio nazista>>
Tamaro continua: <<Le persone LGBTI+ nel 2022 continuano ad essere discriminate, perseguitate e uccise in Italia e nel mondo, come tante altre minoranze. E a Trieste, nel 2022, alle persone LGBTI+ e alle altre minoranze, che furono uccise insieme alle persone ebree nei campi di sterminio, viene negato dalla politica al potere nella città un semplice atto di decenza: permettere la partecipazione di una singola persona per ogni minoranza perseguitata dai nazisti e fascisti>>.
Il Comune sostiene che per la cerimonia in Risiera per la Giornata della Memoria, la partecipazione è contingentata per le misure contro il COVID e quindi l’invito è ristretto a pochi partecipanti.
Il presidente di Arcigay rispetto a questo punto commenta: <<In Risiera, con tutte le misure previste e nel vasto piazzale tristemente noto, veramente non è possibile invitare poche persone, coloro che ricordano, oltre i triangoli gialli della Stella di David, anche i triangoli rosa, neri, marroni, viola, blu, ….? Negare l’accesso ad un Monumento Nazionale in un giorno così rilevante per la coscienza civile e storica di uno Stato e di chi lo abita, in un giorno di preservazione della memoria della Shoah contro ogni negazionismo, lascia veramente perplessi.>> Conclude Tamaro: <<In Risiera, 17 anni fa, Arcigay Arcobaleno si impegnò a far inserire una targa in memoria delle vittime gay e lesbiche del nazifascismo e contro tutte le discriminazioni. In questi anni di revisionismo storico sempre più forte, chiediamo che si rispetti la Memoria di tutte le vittime del nazifascismo, dei milioni di ebrei, dei milioni di tutte le altre minoranze. Una memoria di fatto e con i fatti e non solo per convenienza politica o obbligo istituzionale.>>

Trieste, 26 gennaio 2022I

Il presidente
Andrea Tamaro

__________________

TISKOVNO SPOROČILO: OBČINA TRST PREPOVEDALA LOKALNEMU ARCIGAY SODELOVANJE NA PROSLAVI ZA DAN SPOMINA V RIŽARNI 

Na prošnjo predsednika Arcigay Arcobaleno Trst Gorica Andree Tamaro Občini Trst za sodelovanje na proslavi v Rižarni, je bil odgovor Občine negativen. Občina trdi, da je sodelovanje na proslavi možno samo za goste, da organizacija Arcigay ni v mailing listi Občine ter, da je Rižarna odprta izključno samo za “civilne, vojaške in verske avtoritete” ter za “vojaške organizacije in člane Comitato per la Difesa dei Valori della Resistenza”.

Tamaro odgovarja: “Očividno za Občino Trst in za tiste, ki sprejemajo take odločitve, so civilne, vojaške in verske avtoritete veliko pomembnejše od predstavnikov in predstavnic manjšine, ki je bila ena izmed žrtev nacizma”.

Tamaro nadaljuje: “LGBTI+ osebe so leta 2022 še vedno diskriminirane, preganjane in ubite po svetu, prav tako kot mnogo drugih manjšin. In v Trstu, leta 2022, je LGBTI+ osebam in drugim manjšinam, ki so bile skupaj z judi ubite v uničevalnih koncentracijskih taboriščih, iz strani politike prepovedana osnovna dostojanstvena gesta: sodelovanje na proslavi enega predstavnika za vsako posamezno manjšino, ki je bila preganjena iz strani nacistov in fašistov”.

Občina trdi, da je sodelovanje na proslavi ob dnevu spomina v Rižarni omejeno zaradi ukrepov za zajezitev širjenja COVID pandemije in je zato udeležba omejena.

Predsednik tržaškega Arcigay na to točko odgovarja: “A res v Rižarni, upoštevajoč vseh preventivnih ukrepov in lociranjem na žalostno znanem prizorišču, ni mogoče povabiti par oseb, tistih oseb, ki prenašajo spomin ne samo na rumene trikotnike Davidove zvezde, marveč tudi na rožnate, črne, rjave, violične, modre in vse ostale trikotnike? Prepovedati vstop na Državni spomenik na tako pomemben dan za kolektivno družbo in spomin države in njenih prebivalcev, prav na dan ko bi se morali spominjati in ohranjati spomin na Shoah in ozaveščati proti kakršni koli obliki negacionizma, nas pušča zelo šokirane.”

Zaključuje Tamaro: “Arcigay je pred 17. leti v Rižarno postavil spominsko ploščo v spomin na gay in lezbične žrtve nacifašizma ter proti vsem diskriminacijam. V teh letih vse močnejšega zgodovinskega revizionizma zahtevamo, naj se spoštuje Spomin vseh žrtev nacifašizma, na milijone judov in milijone žrtev vseh ostalih manjšin. Naj bo to dejanjski spomin in spomin dejanj, ne pa samo politična ugodnost ali institucionalna obveznost.”


Trst, 26. januar 2022
 
Predsednik
Andrea Tamaro